Yaroslav Krempovych

Yaroslav Krempovych

Sr Associate at Movens VC